Steun ons

Op dit moment geeft Stichting De Vijf Ridders haar ondersteuning aan het wooninitiatief “Parzival Wonen” in Oudenhoorn. Die hebben een levensloopbestendige woonaccommodatie gebouwd voor een groep van 8 jong volwassenen die daar zelfstandig maar met alle noodzakelijke hulp kunnen wonen. Daar is veel geld voor nodig.

Er werden in de afgelopen jaren diverse acties gevoerd met een fantastisch mooi resultaat! Wij konden in maart 2016 € 230.000 aan het risicodragend vermogen van Parzival toevoegen in de vorm van een achtergestelde lening. Van dat bedrag werd ongeveer € 150.000,- opgebracht door een tienjarige “obligatielening” en een aantal andere voorschotten van ouders en familie van de toekomstige bewoners. Het restant van ca. € 80.000,- bestond uit diverse giften en donaties.

Het project is inmiddels in de eindfase van de bouw, dat wil zeggen dat er nog e.e.a. om het huis heen moet gebeuren zoals tuinaanleg, bestratingen, etc. Alhoewel het eind in zicht is en de eerste bewoners er sinds eind december 2016 wonen, is het nog niet helemaal klaar!

Het beschikbare budget is echter op, er is nog steeds extra geld nodig! Wilt u meer weten over Parzival Wonen? Klik dan hier.