De stichting

 

Stichting de Vijf Ridders heeft als belangrijkste doelstelling:

 
Het scheppen, faciliteren en in standhouden van een levensloopbestendige woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 
Het werven van fondsen en middelen om dergelijke wooninitiatieven te steunen.
De stichting heeft zich als eerste taak ten doel gesteld om ondersteuning te verlenen aan het initiatief `Parzival Wonen`, welke instelling zich ten doel had gesteld om aan de Hollandseweg 11 te Oudenhoorn een levensloopbestendige woonaccommodatie te realiseren voor ca. 8 zeer ernstig gehandicapte jongeren die 24-uurs zorg nodig hebben.
 
Dit voorzag in nieuwbouw van de benodigde faciliteiten ter waarde van € 1.850.000.
Het initiatief is inmiddels operationeel als WLZ dag- en woonverblijf op PGB basis en is WTZi erkend. De totale investering werd gerealiseerd middels gegarandeerde bankkredieten en een borgstellingskrediet. De stichting heeft het initiatief daarbij als kapitaalsversterking een rentedragende achtergestelde lening van € 260.000 verstrekt.

Belangrijke gegevens

 
Druk op de onderstaande buttons en bekijk onze gegevens.
 
Beschikking ANBI status
 
Statuten van de stichting
 
Uittreksel Kamer van Koophandel
 
Meerjarig beleidsplan

Jaarrekeningen Stichting de Vijf Ridders

Druk op de onderstaande buttons en bekijk de jaarrekeningen.
 
Jaarrekening 2020
 
Jaarrekening 2019
 
Jaarrekening 2018
 
Jaarrekening 2017
 
Jaarrekening 2016
 
Jaarrekening 2015